Oplossingsrichtingen ter kostenbesparing

Met de intrede van de wet Werk en Zekerheid is Equal Pay, gelijke betaling tussen vaste- en flexmedewerkers, ook een feit hetgeen een kostenverhogend effect zal hebben.

De invoering van Equal Pay zal voor u als werkgever, wanneer u veelvuldig gebruikt maakt van het inhuren van flexkrachten, leiden tot significant hogere (flex)kosten. Capflex is in staat middels haar expertise en innovatieve modellen deze kosten te reduceren.

Een omrekenfactor is opgebouwd uit diverse componenten zoals het basis bruto uurloon, reserveringen voor o.a. vakantie, sectorpremies en overige werkgeverslasten.

Deze componenten worden vervolgens verhoogd met een opslag voor marge, risico- en organisatie kosten. Het ontleden, toerekenen, controleren en beoordelen van de wijze waarop omrekenfactoren zijn samengesteld en de gehanteerde waardes vereist expertise vanwege de vaak ondoorzichtige notatie en de benodigde kennis van de deelgebieden. Kennis welke Capflex tot in de finesse beheerst.

Heeft U een lang lopende overeenkomst afgesloten met uw flexleverancier? Capflex is bewezen in staat om binnen de lopende overeenkomst kosten te reduceren.

Door maximaal gebruik te maken van de (lang) lopende overeenkomst is Capflex in staat om vanuit creatieve modellen, zelf binnen lopende overeenkomsten, kosten te reduceren. U behoudt de goede relatie en bijbhorende overeekomst, Capflex realiseert de besparing!
Missie & Visie van Capflex

Missie : “Capflex helpt bedrijven bij het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van (flex)arbeid. Capflex deelt kennis, ondersteund en realiseert bij het behalen van het optimale resultaat”

Visie : "Transparantie in de kosten van (flex)arbeid"