Diensten

Interim management

Bij de implementatie van een besparing– of procesoptimalisatie programma kan het tijdelijk inzetten van gekwalificeerde en ervaren ondersteuning gewenst zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lean- specialisten, opleiding- en trainingsorganisaties danwel ervaren HR- en verandermanagers. Capflex beschikt over een zeer groot netwerk aan specialisten en organiseert graag voor U de juiste professional om tijdelijke expertise aan uw organisatie toe te voegen.

Inkoopbegeleiding

Ondersteuning of uitbesteding van het inkooptraject biedt niet alleen objectiviteit maar is voor u ook bijzonder winstgevend! Inkoop van flexarbeid is een vak op zich. De verschillen in kostprijsopbouw, de contractverplichtingen en organisatiekosten die flexleveranciers opvoeren maken het vergelijk diffuus en complex. De aan veranderingen onderhevige Wet –en regelgeving maakt het daarbij niet minder ingewikkeld en last but not least: de specifieke van behoefte van Uw organisatie op de korte én op de langere termijn dient te allen tijde centraal te staan. Capflex ondersteunt U graag in dit gehele proces! Wij maken het vergelijk transparant en behalen de voor Uw onderneming best mogelijke resultaten voor wat betreft dienstverlening en bijbehorende kosten.

Leveranciersmanagement

Capflex ondersteunt U graag door het managen van Uw flexleveranciers! Het doel hierbij is om de leveranciersrelatie(s) op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau te borgen, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de integrale kosten te verlagen. Uniforme leveringsvoorwaarden, Service Level en KPI’ s waaraan Uw leveranciers zich conformeren zijn het vertrekpunt. Capflex bewaakt en beoordeelt voor U objectief de gemaakte afspraken en rapporteert aan U zowel de geconsolideerde als de per leverancier behaalde scores. U krijgt hiermee transparantie, inzicht en grip op het inhuurproces.

Loyaliteitsprogramma

Met een scala aan wijzigingen in de wet- en regelgeving en CAO bepalingen kan het wenselijk zijn om periodiek onafhankelijk advies in te winnen over de beste invulling van (flex) arbeid voor Uw bedrijf. Heeft Uw flexleverancier een prijsaanpassing voorgesteld? Onafhankelijk en onderbouwd advies kan U behoeden voor (te) hoge omrekenfactoren. Capflex biedt een loyaliteitsabonnement aan waarbij wij periodiek met U prijs-, proces- en (aankomende) wijzigingen met U doorspreken en U in deze van onderbouwd advies voorzien . Een jaarlijkse “APK” keuring van Uw lopende contract met Uw flexleverancier(s) op deze aspecten is onderdeel van het abonnement.

Unieke gereedschappen

 • De besparingstool: directe inzage in besparingsmogelijkheden

  Capflex heeft een unieke tool ontwikkeld welke direct en in één oogopslag Uw potentiële besparing inzichtelijk maakt. Alle facetten behorend bij kosten van (flex) arbeid worden transparant weergegeven en doorvertaald naar de impact op Uw totale kosten (flex)arbeid. Het model biedt de mogelijkheid om directe aanpassingen te doen in de facetten als aandelen fases en urensoorten, omrekenfactoren, operationele ondersteuning en efficiency. U hebt in één oogopslag inzichtelijk wat het kosten effect is van aanpassingen in het arbeidsproces
 • De werkplek analyse: wanneer uitbreiden in Uw vast – of juist flexpopulatie?

  Voor veel bedrijven is de afweging wanneer beter flexkrachten in te zetten ten opzichte van vaste medewerkers er een die men maakt op basis van “buikgevoel” met betrekking tot kosten –en flexibiliteit afweging. Is het zinvol om een flexkracht door te laten lopen, de flexkracht is immers al ingewerkt. Of is het toch wenselijker om de flexkracht te vervangen. Capflex heeft voor dit soort vraagstukken een unieke tool ontwikkeld welke op basis van ratio inzage geeft wat voor Uw organisatie de beste strategie in deze is.          

 • Arbeidskosten-analyse

  Het aantal flexkrachten ten opzichte van vaste medewerkers binnen organisaties neemt steeds meer toe. Maar is dit nu altijd wel de juiste keuze? Wat is de relatie tussen kosten en rendement van arbeid? Risico spreiding en makkelijker kunnen meebewegen met de economische ontwikkelingen zijn veel genoemde argumenten. Maar wat als er toch schaarste ontstaat? Welke medewerkers zijn “key” voor Uw proces en hoe organiseert U dit kosten optimaal? Capflex helpt U graag om te komen tot een kosten optimale- en renderende strategie bij de inzet van vast en flex.

Referenties (o.a.)

 • Inkoopbeleiding omvangrijke tendertrajecten flexkrachten
 • Kennispartner van een landelijke branche organisatie
 • Optimalisatie van inhuurproces van snoepproducent
 • Efficientieverbetering en kostenreductie vleesverwerker
 • Adviestraject t.b.v. sectoraalverlonen
 • Transitiebegeleiding naar nieuwe flexleverancier

Uitgangspunten van onze dientsverlening

 • 1- Wij zijn geen uitzendbureau en zijn niet verbonden aan een uitzendorganisatie. Onafhankelijkheid biedt een garantie voor een goede belangenbehartiging van onze klanten

  2- Wij stellen ons tot doel de inzet van flexarbeid voor onze klanten telkens tegen zo laag mogelijke kosten in combinatie met de best passende dienstverlening te organiseren.

 • 3- Kostenverlaging in combinatie met rendementsverhoging

  "Capflex helpt deze bedrijven bij het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van arbeid. Capflex deelt kennis, ondersteund en realiseert bij het behalen van het optimale resultaat”.